ناصر فتحی

 

تحصیلات :

 

کارشناسی: شیمی محض
کارشناس ارشد: مهندسی انرژی

دکتری: انرژی های تجدیدپذیر (فتوولتاییک)


 تجارب: 


مدیرعامل شرکت خدمات انرژی یلدای سهند
نماینده انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی در استان البرز
بازرس انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
دبیر انجمن علمی انرژی خورشیدی استان البرز
مدیر کلینیک کسب و کار استان البرز
مشاور صنایع در حوزه انرژی


 

شهر پایدار با تکنولوژی های انرژی

03

کلینیک کسب و کار استان البرز

01

شرکت خدمات انرژی یلدای سهند 

02

انجمن علمی انرژی خورشیدی نمایندگی استان البرز و انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی نمایندگی استان البرز

توصیه ها

بزودی 

انرژی

آخرین اطلاعات مربوط به شرکت ما را اینجا می توانید پیدا کنید...

چرا؟